Home

Word Wie Je Bent!

Verander je wereldbeeld en je verandert jeZelf!

Het Onbewuste is héél bewust

Hoe (on)Bewust ben jij?

Vragen, vragen, vragen.....

trance en bewustzijn

Ga ook naar:

Informatie aanvragen

www.all-1.nl

www.leventussenlevens.nl

alle sites op een rijtje

Lowie de Bie © Louis de Bie

Vragen, vragen, vragen......

Al meer dan vijfentwintig jaar houden wij ons bezig met de wereld
van het Onbewuste. Of liever WERELDEN, want ons Onbewuste is
even uitgestrekt als het heelal. Het is gevuld met alles wat buiten
het beperkte gebied van ons “bewustzijn” (= waar we ons wél van
bewust zijn)ligt. Ja, daar vind je je dromen, herinneringen, vorige
levens, je verleden en al je gevoelens. EN de oorzaak van bijna alle
problemen. Maar ook de OPLOSSINGEN. Wil je die werelden ontdek-
ken? Problemen oplossen? Talenten ontwikkelen? Kennis krijgen
van wat er werkelijk leeft? Wij helpen je om dit alles te ervaren.

1. Jullie spreken over “Werelden”. Is er dan meer dan één wereld?
De enige wereld die wij (denken te) kennen is de tasbare wereld die wij
met onze vijf zintuigen ervaren. En veel mensen menen dat dit de enige
wereld is. Maar zij kennen het ONBEWUSTE niet. Dat bestaat uit ontel-
bare werelden waarvan wij ons dus NIET bewust zijn. Wij “kennen” ze
niet en toch hebben zij een gigantische invloed op ons leven.

2. Vertel eens iets meer over die andere, onbewuste werelden?
Die werelden zijn voor ons onbewust omdat we blijkbaar een zintuig mis-
sen om erin te komen. Maar denk eens aan een spiegelbeeld. Waar is dat
van gemaakt? In een spiegel zie je alleen een Beeld, niet het ding zelf.
Dat beeld bestaat alleen uit licht, uit energie. Zo is het ook als je in de an-
dere werelden kijkt. Het is alsof je in de spiegel stapt en dingen “ziet” en
“ervaart”, maar nu met een ander zintuig. Een zintuig dat op een andere
manier toch licht en energie kan waar-nemen. En de dingen die het
“ziet” zijn even WAAR als wat wij als werkelijkheid ervaren.

3. Hoe kom je in die onbewuste werelden?
Je wilt het misschien niet geloven, maar de meesten van ons bevinden
zich meer dan 90% van hun tijd al in die werelden! Voor onze vijf zintui-
gen bestaat alleen het hier en nu. Je kunt niets van gisteren of morgen
echt aanraken, voelen of zien. En toch ervaren we dingen uit het verle-
den of de toekomst wel degelijk. Dat doe je met beelden, geuren, geluiden
en gevoelens die niet “echt” aanwezig zijn. En toch “zijn” ze er! Als ener-
gie die je met je andere zintuigen wel degelijk kunt WAAR-nemen.
Dus om het onbewuste te ervaren hoef je alleen die zintuigen te gebrui-
ken! En dat is echt niet moeilijk. Want in een lichte trance gaan letterlijk
nieuwe werelden voor je open!

4. Welke invloeden hebben die onbewuste werelden op ons?
Je kunt je beter afvragen welke invloeden het Onbewuste NIET heeft!
Je hele verleden, al dan niet met vorige levens erbij, is bijna helemaal
naar je Onbewuste verdwenen. Wat je ervan “weet” zijn maar een paar
flarden. Maar toch: de rest, het onbewustestuk, beïnvloedt je mateloos.
En ook je toekomst, met al je verlangens en angsten, bepaalt in hoge
mate wat je voelt en wie je bent. En wat denk je wat overleden zielen, en-
titeiten, gidsen, helpers en andere energieën allemaal met jou doen? Ook
zij bevinden zich in het land achter de spiegel! In hun eigen wereld.

5. Wat kunnen jullie voor mij doen?
Bewuster worden betekent dat je dingen leert waarvan je je nog niet be-
wust bent. Nou, die dingen vind je in je ONBEWUSTE in overvloed! Voor
je Bewustzijn zijn die werelden een onbeperkte bron. Maar ook de oor-
zaak van je problemen, zoals de ballast van het verleden, is er vaak te
vinden. Evenals je geluksgevoel en je talenten. Wij helpen je om je van je
lasten te bevrijden en eindelijk eens gelukkig en jeZelf te zijn?

6. Kan het gevaar om dit onbekende gebied te openen?
In het Onbewuste is het echt niet alleen rozengeur en maneschijn. Zon-
der het te beseffen merk je nu immers al hoe het je negatief kan beïn-
vloeden. Daarom moeten we er heel voorzichtig mee omgaan. En dat
doen wij op basis van een enorme ervaring. Nooit herbeleven of oude
troep naar boven halen. Dat kan een trauma alleen maar versterken.
Nee, wij zorgen dat je werkelijk wordt bevrijd. Dat je kunt groeien. Je
gaat altijd beter de deur uit dan je binnenkomt. Gegarandeerd!

7. Lukt het altijd om het Onbewuste te openen en er binnen te gaan?
Het klinkt misschien arrogant, maar wij weten zeker dat ook jij kennis
zult maken met je Onbewuste. Wil je naar een Vorig Leven, dan is die
kans bijna 100 procent. En als het onverhoopt toch niet mocht lukken,
dan betaal jij helemaal niets voor het consult. No cure, no pay.

Louis de Bie